Oferta

Oferta

Usługi księgowe
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– podatkowa księga przychodów i rozchodów
– ryczałt ewidencjonowany
– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
– ewidencje środków trwałych
– sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych
– dokonywanie rozliczeń miesięcznych, kwartalnych w zakresie podatku dochodowego i
podatku VAT
– przejęcie wszelkich kontaktów z US, ZUS, GUS (pełna reprezentacja)
Usługi kadrowo-płacowe
– naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym przepisami
– prowadzenie akt pracowniczych i innej dokumentacji pracowniczej, wymaganej przepisami
prawa
– sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych dla
potrzeb ZUS

Usługi dodatkowe
– przygotowanie dokumentów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej
– pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
– sporządzanie zestawień finansowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta
– odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta
– dla osób fizycznych – roczne rozliczenia podatkowe PIT