Oferta

Oferta

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencje środków trwałych
 • sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych
 • dokonywanie rozliczeń miesięcznych, kwartalnych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT
 • składanie pliku JPK

Usługi kadrowo-płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym przepisami
 • prowadzenie akt pracowniczych i innej dokumentacji pracowniczej, wymaganej przepisami prawa
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych dla potrzeb ZUS

Usługi dodatkowe

 • przygotowanie dokumentów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • sporządzanie zestawień finansowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta
 • odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta
 • dla osób fizycznych – roczne rozliczenia podatkowe PIT